call_for_workshop

.....

ใใใ

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ

ใใ

การประมวลผลข้อมูลโดยใช้ Spark Sahara Platform บน

OpenStack Cloud Computing

ใใใ

ใใใ

**รายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์เข้าสัมมนา**

...

โครงการวิจัยและพัฒนา PaaS Cloud สำหรับการประผวลผล Data Mining บนข้อมูลขนาดใหญ่ สังกัดห้องปฏิบัติการวิจัยการจำลองขนาดใหญ่ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ร่วมกับ National e-Science Infrastructure Consortium  ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ การประมวลผลข้อมูลโดยใช้ Spark Sahara Platform บน OpenStack Cloud Computing โดยผู้เข้าร่วมสัมมนาจะได้รับความรู้และความเข้าใจในวิธีการติดตั้งและใช้งาน OpenStack Cloud สำหรับการประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่โดยใช้ Apache Spark Platform

ใใใ

เนื้อหาการบรรยาย

 • การติดตั้งและใช้งาน OpenStack
 • การติดตั้งและใช้งาน Sahara
 • วิธีการสร้างและส่งงานไปประมวลผลใน Spark Cluster
 • ฝึกปฏิบัติ

ใใใใ

วิทยากร

 • ดร. เอกสิทธิ์ กิจสิพงษ์
 • คุณสุริยะ อุรุเอกโอฬาร
 • คุณพิทักษ์ แท่นแก้ว

จาก ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ 

ดรดรใใดร

วัน-เวลา และสถานที่

 • วันที่ 26-27 สิงหาคม 2558 เวลา 09:00-17:00 น.
 • ห้องอบรม 302 ชั้น 3 อาคาร  Software Park  ถนนแจ้งวัฒนะ

เริ่มลงทะเบียนเวลา 8.45 น. ณ หน้าห้องอบรม 302

พักรับประทานอาหาร 12.00-13.00 น. ตามอัธยาศัย

ใใ

ความรู้พื้นฐานของผู้เข้าร่วมสัมมนา
ผู้เข้าร่วมสัมมนาจะต้องมีความรู้พื้นฐาน Linux Administration และ Java Programming เบื้องต้นเป็นอย่างดี

ใใ

ผู้สนใจโปรดสมัครได้ที่ <<มัคร>> ปิดรับสมัครแล้ว

ภายในวันที่ 14 สิงหาคม 2558 โดยผู้จัดจะยืนยันสิทธิ์การเข้าร่วมสัมมนาทางอีเมล ในวันที่ 19 สิงหาคม 2558

,,

**ประกาศรายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์เข้าสัมมนา คลิ๊ก**

???

รับจำนวนจำกัดเพียง 20 ท่าน ไม่มีค่าใช้จ่ายในการสัมมนา

,,,

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

////

การผ่านเข้า-ออกอาคาร Software Park 

 • โปรดนำบัตรประชาชน ใบขับขี่ หรือบัตรข้าราชการแลกบัตร Visitor ที่จุด รปภ.ชั้น 1 ก่อนขึ้นมาห้องอบรมชั้น 3
 • สามารถจอดรถได้ที่ ซอยแจ้งวัฒนะ 19, 21, 23 ข้างอาคารซอฟต์แวร์พาร์ค ซึ่งจะมีค่าจอดคันละ 30-40 บาท/วัน  ดาวน์โหลดแผนที่จุดจอดรถ