tableau_01

 Source of picture: http://stelligence.com/tableau/

..

National e-Science Infrastructure Consortium

ขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมสัมมนา หัวข้อ

..

“Workshop on Introduction to Smart Data”

..

วันที่ 27 กรกฎาคม 2559 เวลา 9.00 – 17.00 น.

ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคารทวี ญาณสุคนธ์ 

 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

ในงานประชุมวิชาการ ANSCSE 20th

...... 

แนวโน้มการเติบโตของข้อมูลต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลข่าวสารจาก Social media ข้อมูลจากงานวิจัยเช่นด้านดาราศาสตร์ อุตสาหกรรมการผลิต และข้อมูลจากเครื่องตรวจวัด เป็นไปอย่างรวดเร็วจากปัจจัยหลายด้าน ซึ่งข้อมูลเหล่านั้นถูกจัดเก็บกระจายหลายรูปแบบทั้งชนิดที่มีโครงสร้าง ไม่มีโครงสร้าง และไม่มีรูปแบบหรือฟอร์แมตมาตรฐาน หากสามารถบันทึก จัดเก็บ วิเคราะห์ ข้อมูลเหล่านั้น ให้อยู่ในรูปแบบมาตรฐาน เพื่อศึกษาความเชื่อมโยงของชุดข้อมูล ก็จะนำไปสู่การค้นพบแนวโน้มของข้อมูล คาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคตได้ เป็นประโยชน์ทั้งในด้านวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัย การพยากรณ์ ตลอดจนแนวโน้มทางธุรกิจ

..

ปัจจุบันมีเครื่องมือหลากหลายในช่วยจัดระเบียบและประมวลผลข้อมูล ที่มีขนาดใหญ่เกินกว่าความสามารถของซอฟต์แวร์ที่ใช้ทั่วไป ซอฟต์แวร์ Tableau เป็นเครื่องมือสำหรับทำ Data Analytics ที่จะช่วยให้สามารถเข้าถึงและวิเคราะห์ข้อมูลใน SQL Database ได้อย่างรวดเร็ว แสดงผลในรูปแบบ Graphic ซึ่งช่วยลดเวลาในการวิเคราะห์ข้อมูลลงได้กว่า 100 เท่า และทำให้ผู้ที่ไม่ใช่นักพัฒนาซอฟต์แวร์หรือผู้ดูแล Database ก็สามารถนำข้อมูลจากฐานข้อมูลต่างๆ มาวิเคราะห์ได้

การสัมมนาหัวข้อ Introduction to Smart Data ผู้เข้าร่วมสัมมนาจะได้ทำความรู้จักข้อมูลที่เรียกว่า Big Data และได้ทดลองวิเคราะห์ข้อมูลง่ายๆ ด้วยซอฟต์แวร์ Tableau

...

...

วัตถุประสงค์

 • เข้าใจพื้นฐานของ Big Data
 • เข้าใจการนำเทคโนโลยี Big Data มาประยุกต์ใช้
 • เข้าใจพื้นฐานของ Data Discovery ในการวิเคราะห์ข้อมูล
 • วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหารูปแบบโดยใช้หลักการ Exploratory Data Analysis
 • ใช้ Tableau ในการวิเคราะห์และสร้างแบบจำลองจากข้อมูลได้

...

โดยวิทยากร

ดร. ศิษฏพงศ์ เศรษฐภัทร

  • Head of Data & Analytics, G-Business Thailand; 
  • Senior Software Development Manager, Yannix (Thailand)
  • อาจารย์พิเศษ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  • download CV 

..

ภาคปฏิบัติ

ใช้ Tableau Software version 9.3 สามารถดาวน์ได้ที่ http://www.tableau.com/products/trial โดย Tableau อนุญาตให้ใช้ฟรี 15 วัน 

เกี่ยวกับ Tableau http://stelligence.com/tableau/

มีเครื่องคอมพิวเตอร์ให้ใช้ระหว่างการอบรม และติดตั้ง Software พร้อมใช้งาน

....

รับจำนวนจำกัดเพียง 30 ท่าน เท่านั้น

     ปิดรับลงทะเบียน  โปรดตรวจสอบรายชื่อด้านล่าง

...

ค่าใช้จ่ายและการลงทะเบียน

“Workshop on Introduction to Smart Data” จัดขึ้นในงานประชุมวิชาการ ANSCSE20th ผู้เข้าร่วมงาน ANSCSE สามารถเข้าสัมมนาได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

สำหรับบุคคลที่ต้องการเข้าร่วม Workshop เท่านั้น National e-Science Infrastructure Consortium จะสนับสนุนค่าลงทะเบียนแก่ท่าน

..

ขั้นตอนการลงทะเบียน ปิดรับลงทะเบียน

 • สำหรับผู้เข้าร่วมงานประชุม ANSCSE20th วันที่ 27-29 กค. 59 ในหน้าลงทะเบียน (Registration) เลือกประเภทผู้เข้าร่วมแล้วคลิ๊ก "with workshop 2. Smart Data Workshop" (ท่านต้องชำระเงินเพื่อเข้าร่วม ANSCSE ตามปรกติ)
 • ผู้ที่เข้าร่วมเฉพาะ Workshop นี้ ในวันที่ 27 กค. 59 เท่านั้น ลงทะเบียนที่ (Registration) เลือก "Workshop only และ 2. Smart Data Workshop" โดยไม่ต้องพิมพ์ใบชำระเงิน

...

..

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่ อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน หรือ โทร 02-564-6900 ต่อ 2276 

.....

..

Our Sponsor

Logo-Set-ANSCSE-1

รายชื่อผู้ลงทะเบียน และสำรอง   participant_Tableau__V2.pdf

**หากท่านไม่สะดวกเข้าร่วมในวัน-เวลาดังกล่าว โปรดแจ้ง อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน โดยด่วน เพื่อให้สิทธิ์แก่ผู้มีรายชื่อสำรอง

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน
1 NOPARIT JINUNTUYA Kasetsart University (KU)
2 NATSUDA KASISOPHA NECTEC
3 SORNTHEP VANNARAT NSTDA
4 SUPAKIT PRUEKSAAROON Thammasat University (TU)
5 PHITHAK THAENKAEW NECTEC
6 KAMRON AROONRUA NECTEC
7 เอกสิทธิ์ กิจสิพงษ์ NECTEC
8 APIVADEE PIYATUMRONG NECTEC
9 MANASCHAI KUNASETH NANOTEC
10 WARASINEE MUJCHARIYAKUL Kasetsart University (KU)
11 UMAPORN NUNTAPLOOK Kasetsart University (KU)
12 PARICHAT WETCHAYONT Mahidol University (MU)
13 WORAVASU WORAKASAMESIRIRAT Acer Thailand
14 BENJAPHOL TANGSRIPAIROJE UBE Thai Synthetic Rubbers Co.,Ltd.
15 VITTAWAT TACHARUK Acer Thailand
16 NAIYANA SAHAVECHAPHAN NECTEC
17 KAMPANART SILVA Thailand Institute of Nuclear Technology
18 KAIRAT JAROENRAT Kasetsart University (KU)
19 SASIWIMOL KHAWKOMOL Kasetsart University (KU)
20 ปฐมพงษ์ บัติปัน NARIT
21 NATDANAI CHOKSAKULSUB National Institute of Development Administration
22 SURAMASE HASHIM Thammasat University (TU)
23 PATCHARIN ANUPONGCHAI Chulalongkorn University (CU)
24 MANWIKA KITTPRON Kasetsart University (KU)
25 DONCHAYUT APIDECH Loxley
26 TAWAN TANTIKUL Thaicom
27 JINATTAPORN KHUMSRI Fukui University of Technology
28 WANPEN CHANTARANGSI Nakorn Pathom Rajabhat University
29 ATTHAPHON THIANJINDA MUANGTHAI INSURANCE PCL
30 SURAMASE HASHIM Thammasat University (TU)

แผนที่ อาคารทวี ญาณสุคนธ์

map-_