ข่าวสาร

techtalkthai_2016_cpu_05
...

ระบบประมวลผลใหม่ใช้แนวคิดเลียนแบบสมอง

คิดเลขได้เร็วกว่า CPU ถึง 1,960 เท่า

...

ปีนี้เป็นปีที่มีงานวิจัยทางด้านหน่วยประมวลผลที่จะมาทดแทน CPU หลากหลายมาก และหนึ่งในงานวิจัยลักษณะนี้ก็คือการสร้าง Neuromophic Chip ที่ใช้แสงเลียนแบบการส่งสัญญาณประสาทภายในสมองจาก Princeton University ที่สามารถประมวลผลทางคณิตศาสตร์ได้เร็วกว่า CPU ทั่วไปถึง 1,960 เท่า

...

ทีมวิจัยจาก Princeton University นี้เป็นนักวิจัยกลุ่มแรกของโลกที่สามารถสร้าง Integrated Silicon Photonic Neuromorphic Chip ได้สำเร็จ และหน่วยประมวลผลพลังแสงนี้ก็ประกอบไปด้วย 49 Circular Node เพื่อทำงานร่วมกันเสมือนกับเซลล์ประสาทที่สื่อสารกันด้วยแสงในย่านความถี่ต่างๆ กัน และส่งคำตอบออกมาเป็นเลเซอร์

จากการทดสอบประสิทธิภาพของหน่วยประมวลผลนี้พบว่า การคำนวน Differential Equation นั้นสามารถทำงานได้เร็วกว่า CPU ทั่วไปถึง 1,960 เท่า และทางทีมวิจัยก็เชื่อว่าแนวคิด Optical Computing นี้จะสามารถเป็นอนาคตของวงการหน่วยประมวลผลในอนาคตได้เนื่องจากความง่ายในการประยุกต์นำไปใช้งานในการประมวลผลต่างๆ รวมถึงยังอาจกลายเป็นเบื้องหลังของการประมวลผลทางด้าน Machine Learninng ในอนาคตได้อีกด้วย

ผู้ที่สนใจอยากศึกษาข้อมูลฉบับเต็ม สามารถอ่านได้ที่ https://arxiv.org/abs/1611.02272

..

ที่มา : https://www.techtalkthai.com