ติดต่อเรา

สถานที่
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ชั้น 5 ห้อง 520
112 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี 12120ติดต่อ
Tel. 02-564-6900 ต่อ 2551 หรือ 2564
Fax. 02-564-6776
สอบถามเพิ่มเติม อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน หรือ www.facebook.com/eScienceConsoritumแผนที่ดู NECTEC ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า