การเข้าใช้งาน e-Science HPC

(@NECTEC, Sybyl X, @Chula)


การใช้งาน e-Science HPC จะต้องเข้าใช้งานผ่านโปรโตคอล Secure Shell Client (SSH)

สำหรับผู้ใช้งานบนระบบ Window

            จะต้องทำการดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรม SSH เช่น Putty, SSHClient เป็นต้น

 • ดาวน์โหลดโปรแกรม Putty

ภาพหน้าจอโปรแกรม Putty


ขั้นตอนการใช้งานโปรแกรม Putty

            1. ช่อง Host Name ให้ทำการใส่ชื่อเครื่องหรือไอพีที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่ โดยมีรายชื่อดังนี้

 • hydrogen.lsr.nectec.or.th (HPC @NECTEC)
 • silicon.lsr.nectec.or.th (สำหรับผู้ใช้โปรแกรม Sybyl X)
 • esci-cu.sc.chula.ac.th (HPC @Chula)

         Website : https://twiki.cern.ch/twiki/bin/view/Main/ChulaeScienceManual


            2. ทำการ login โดยกรอกชื่อบัญชีผู้ใช้และรหัสผ่านที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่


ภาพหน้าจอโปรแกรม putty หลังจากทำการ login


 • ดาวน์โหลดโปรแกรม SSHClient

ภาพหน้าจอโปรแกรม SSHClient

ขั้นตอนการใช้งานโปรแกรม SSHClient

            1. ช่อง Host Name ให้ทำการกรอกชื่อเครื่องหรือไอพีที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่ โดยมีรายชื่อดังนี้

 • hydrogen.lsr.nectec.or.th (HPC @NECTEC)  
 • silicon.lsr.nectec.or.th (สำหรับผู้ใช้โปรแกรม Sybyl X)
 • esci-cu.sc.chula.ac.th (HPC @Chula) 
         Website : https://twiki.cern.ch/twiki/bin/view/Main/ChulaeScienceManual

            2. ช่อง User Name ให้ทำการกรอกชื่อบัญชีผู้ใช้ที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่และกรอกรหัสผ่านตามลำดับ


ภาพหน้าจอโปรแกรม SSHClient หลังจากทำการ login


สำหรับผู้ใช้งานบนระบบ LINUX หรือ MAC

            สามารถเข้าใช้งานด้วยคำสั่ง ssh บนหน้าจอ Terminal ได้โดยตรง เช่น

การเข้าใช้งานเครื่อง hydrogen คลัสเตอร์ (HPC @NECTEC)

 • ใช้คำสั่ง ssh hydrogen.lsr.nectec.or.th 

การเข้าใช้งานเครื่อง silicon คลัสเตอร์ (สำหรับผู้ใช้โปรแกรม Sybyl X)

 • ใช้คำสั่ง ssh silicon.lsr.nectec.or.th 

การเข้าใช้งานเครื่อง CU eScience คลัสเตอร์ (HPC @Chula) 

         Website : https://twiki.cern.ch/twiki/bin/view/Main/ChulaeScienceManual

 • ใช้คำสั่ง ssh esci-cu.sc.chula.ac.th

*หมายเหตุ

 • ในการเข้าใช้งาน ผู้ใช้ต้องได้รับบัญชีผู้ใช้และรหัสผ่านเริ่มต้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
 • สำหรับการเข้าใช้งานครั้งแรก ภายหลังที่ผู้ใช้สามารถเข้าสู่ระบบได้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผู้ใช้ควรทำการเปลี่ยนรหัสผ่านของตนเองด้วยคำสั่ง passwd โดยผู้ใช้ต้องทำการกรอกรหัสผ่านเดิมและ   รหัสผ่านใหม่จำนวน 2 ครั้ง โดยต้องไม่เป็นคำที่ปรากฏในพจนานุกรมและมีความยาวไม่น้อยกว่า       6 ตัวอักษร เพื่อความปลอดภัยควรเปลี่ยนรหัสผ่านทุก 3 เดือน