ทรัพยากรการคำนวณของ มจธ.

-----------------------------------------------------------------

Hardware Specifications

      CPUs 224 core

      Storage 30 TB

-----------------------------------------------------------------

Software

      1) AUTODOCK

      2) OpenMPI

      3) GROMACS

      4) OMNET++

      5) HMMER

      6) NCBI BLAST

      7) Clustal W

      8) OpenMP

      9) OpenMPI

-----------------------------------------------------------------

Support development tools

      1) Intel compiler+

      2) GNU Compiler: C/C++, F77, F95

-----------------------------------------------------------------

Scheduler : SGE

-----------------------------------------------------------------

Type of queqe

         short.q     1    days with max 32 cores

      medium.q   7    days with max 32 cores 

         long .q    15   days with max 32 cores  

        slong .q   30   days with max 32 cores

-----------------------------------------------------------------